30PlusStyle: Phiên bản áo tắm

Tìm kiếm các tùy chọn trang phục cộng với kích thước cho các tùy chọn làm việc? Studio by Torrid là bộ sưu tập mới mang lại sự thoải mái, thời trang và phong cách chuyên nghiệp, thông qua kích thước 30.