Gặp Jasmine Elder, nhà thiết kế đằng sau dòng hiện đại cộng với kích thước, Jibri

Tìm kiếm sự hao mòn cộng với các tùy chọn làm việc? Studio by Torrid là bộ sưu tập mới mang lại sự thoải mái, thời trang và phong cách chuyên nghiệp, thông qua kích thước 30.